Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki: Plaza Lounge
Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki: Plaza Lounge

Plaza Hotel Helsinki

68 % suomalaisista liikematkailijoista on ainakin kerran yhdistänyt liikematkaansa loman siten, että oli jäänyt liikematkan päätyttyä paikkakunnalle pidemmäksi aikaa tai saapunut etukäteen.

77 % heistä majoittui koko matkan ajan samassa hotellissa. Lisäksi 55 %:lla puoliso tai perhe on ollut mukana liikematkalla. Vain 7 % ilmoitti, ettei halua yhdistää työmatkailua ja vapaa-ajanmatkailua.

Nämä tiedot käyvät ilmi Radisson Blu Plaza Hotellin yhdessä Mailand Communications Oy:n kanssa toteuttamasta liikematkailijabarometrista. Sähköisenä kyselynä toteutettuun barometriin vastasi yhteensä 1360 suomalaista liikematkailijaa. Vastaajat poimittiin Radisson Blun ja S-ryhmän kanta-asiakasrekistereistä, joita ovat Club Carlson ja S-Card.

”Radisson Blu Plaza on uudistunut vuonna 2012 sekä tilojen että palvelukonseptien osalta. Tiesimme ja otimme aikanaan uudistuksen yhdeksi lähtökohdaksi maailmanlaajuisesti nousevan trendin yhdistää liikematkailuun vapaa-ajanmatkailua. Nyt Plazan avajaisten kunniaksi toteutettu kysely vahvistaa trendin nousun myös Suomessa”, Sokotelin liiketoimintajohtaja Tomi Peitsalo sanoo.

Radisson Blu Plazan uudistuksessa esimerkiksi perinteinen business lounge -ajattelu on hylätty. Plaza Lounge on tarkoitettu kaikille korkeampien huoneluokkien asiakkaille ja tilat sekä palvelut sopivat sekä työntekoon että vapaa-ajanviettoon.

Liikematkailijat arvostavat sujuvuutta

Liikematkailijabarometrissa vastaajat arvioivat myös erilaisten peruspalveluiden ja muiden kriteerien tärkeyttä liikematkahotellin valinnassa. Tärkeimmiksi kriteereiksi nousivat sijainti (95 % arvioi tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi kriteeriksi), huonehintaan sisältyvä aamiainen (93 %) sekä hyvät liikenneyhteydet (81 %). Jos katsotaan vain vastausten ”erittäin tärkeää” määriä, edellä mainittujen lisäksi tärkeimpien kriteerien joukkoon nousee internet-yhteyden kuuluminen huonehintaan.

Vähiten tärkeitä kriteereitä liikematkailijoille ovat erilaisten tyyny- ja peittovaihtoehtojen saatavuus, tv-kanavavalikoima ja autonvuokraus.

”Kriteerit hotellin valinnalle ovat samankaltaisia kuin vapaa-ajanmatkailussa. Yhteys omiin työ- ja vapaa-ajan virtuaaliverkostoihin on aina tärkeää ja siksi verkkoyhteyksien on tänä päivänä sisällyttävä peruspalveluihin. Toisaalta esimerkiksi unikokemusta on hotellimaailmassa kehitetty niin paljon, että oletustyyny ja -peitto sopivat useimmille matkailijoille. Tiedämme, että tietyille erityisryhmille kuten selkävaivaisille mahdollisuus tyynyn valintaan on todella tärkeä”, hotellinjohtaja Inari Lehtinen sanoo.

Lounge on kiinnostavin ekstrapalvelu

Hotellin peruspalveluiden lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten lisäpalveluiden merkitystä hotellivalinnalle. Kiinnostavimmiksi lisäpalveluiksi osoittautuivat lounge-palvelut kuten päivän lehdet, virvokkeet ja oma asiakaspalvelutiski sekä itse lounge-tila. Liikematkailijat arvostivat seuraavaksi eniten turistineuvontapalveluita ja omien laitteiden kytkentämahdollisuutta huoneen tv- ja kaiutinjärjestelmiin. Vähiten kiinnostavat ekstrapalvelut liikematkailijoille olivat lautapelit, pelikonsolit ja 3D-tv.

”Vastaajien tyypillisin ikäryhmä oli 30-49 vuotta eli varsinaiset diginatiivisukupolvet ovat vasta tulossa liikematkailuikään. Odotamme näiden vielä vähäisesti nyt vastaajia kiinnostaneiden palveluiden kasvattavan sitä myötä suosiotaan”, Tomi Peitsalo sanoo.

Suurin osa kyselyyn vastanneista liikematkailijoista varaa matkansa itsenäisesti suoraan hotellin verkkosivuilta tai myyntipalvelusta (36 %), taikka yrityksensä käyttämän liikematkatoimiston palveluportaalista tai puhelinpalvelusta (18 %). Kuluttajaverkkopalveluiden osuus oli vähäinen. Yritykset ovat vastaajien mukaan valmiit maksamaan hotelliyöstä keskimäärin noin 136 euroa kotimaassa ja 148 euroa ulkomailla.