Suomen kansallinen merimuseo on monipuolinen elämys Kotkan kantasatamassa. Kesän 2022 uutuus on Suomen viimeinen käytössä ollut majakkalaiva Kemi, joka on käynyt läpi mittavan restauroinnin ja avautui museoaluksena yleisölle kesällä.

Majakkalaiva Kemi
Majakkalaiva Kemi.Kuva: Päivi Eronen, Museovirasto.

Majakkalaiva Kemi turvasi merenkulkua vuosina 1901–1974 eri puolilla Suomen rannikkoa ja kuuluu kansalliseen Suomen merimuseon aluskokoelmaan. Museokävijät astuvat laivaan, jonka tunnelma vie 1960-luvun kesiin. Majakkalaiva oli omanlaisensa työpaikka, jossa miehistö työskenteli ja asui lähes yhtä mittaa keväästä loppusyksyyn. Kemi on avoinna Merikeskus Vellamon museoaluslaiturissa aina kesäkaudella toisen museoaluslegendan, jäänmurtaja Tarmon rinnalla. Alukset ovat avoinna syksyyn asti.

Suomella on ollut historian saatossa 15 majakkalaivaa, 12 asemapaikassa. Laivoja on sijoitettu merenkulun kannalta kriittisiin kohtiin, joihin ei ole voitu rakentaa majakkaa, mutta 1900-luvun jälkipuoliskolla majakkalaivat ovat alkaneet käydä tarpeettomiksi. Suomen alueelle ensimmäinen majakkalaiva rakennettiin vuonna 1868. Majakkalaiva Kemi valmistui Porin konepajalta vuonna nimellä Äransgrund. Nimeksi vaihtui Relandersgrund, kun alus siirtyi yli 30 vuoden jaksoksi Rauman edustalle. Kemi on samaisen aluksen viimeisin nimi, aluksen vuonna 1974 päättyneen uran viimeisen asemapaikan mukaan.

Suomalaisen merenkulun kulttuurihistoriaa

Valmistuessaan Kemi oli monilta ratkaisuiltaan uutuus ja edusti jäissä kulkuun vahvistettua uutta majakka-alustyyppiä. Aluksen kulttuurihistoriallinen arvo on merkittävä, sillä siihen työhistorian aikana tehdyt tekniset uudistukset ja korjaukset eivät mainittavasti rikkoneet aluksen alkuperäisasua. Höyrykoneisto ja ankkurointivarustus ovat säilyneet lähes alkuperäisessä kunnossa.

Varsinainen museokunnostus alukselle tehtiin vuosina 1986–1988, minkä jälkeen se oli avoinna yleisölle Hylkysaaressa Helsingissä vuosina 1989–2003. Nyt Kemille on tehty perusteellinen restaurointi, Museoviraston ohjauksessa. Samassa yhteydessä aluksesta on tehty myös laaja historiaselvitys, jollaisia ei Suomessa ole aiemmin tehty laivoista.

Tietoa ja tunnelmia pitkistä kesistä majakkalaivalla

Vuosina 1960–74 Kemi oli Suomen ainoa toimiva majakkalaiva, ja pitkän historiansa aikana alus toimi välillä myös merenmittaustukialuksena. Nyt Kemi kelluu Kotkassa Merikeskus Vellamon museoaluslaiturissa, jossa sen tunnistaa hehkuvan punaisista kyljistä ja näyttävästä majakkatornista. Kemi kuuluu Suomen merimuseon kansalliseen aluskokoelmaan, jossa on noin sata erikokoista alusta optimistijollasta jäänmurtaja Tarmoon. Suomen merimuseo kuuluu Suomen kansallismuseon museoperheeseen.

Kemin sisätiloissa museokävijät johdatellaan nykypäivää hitaampaan, 1960-luvun elämänrytmiin kesäisellä majakkalaivalla. Kunnostettuja sisätiloja ja Kemillä elämää kuvailevaa esineistöä täydentävät äänitarinat, joissa kerrotaan aluksella läpi kesien työskennelleiden ja asuneiden ihmisten työstä ja vapaa-ajasta. Kirjailija Anna-Kaari Hakkaraisen käsikirjoittamat äänitarinat ovat fiktiivisiä, mutta ne perustuvat todelliseen arkeen laivalla. Kokonaisvaltainen laivakokemus on tarkoitettu sekä aikuisille että lapsille. Majakkalaiva Kemin rinnalla museolaiturissa voi tutustua myös Jäänmurtaja Tarmoon, ulkonäyttelytila Kuuriin sekä Suomen merimuseon näyttelyihin sisällä Merikeskus Vellamossa.

Alus kävi läpi mittavan remontin

Runkotöiden lisäksi telakalla kunnostettiin ja maalattiin aluksen kansirakenteita ja korjattiin muun muassa majakan rungon ja aluksen konehuoneessa sijaitsevan höyrykattilan tukirakenteita. Aluksen masto ja siihen liittyvä takilointi vaijereineen uusittiin.

Majakkalaiva Kemi telakoinnin jälkeen kesäkuussa 2021. Kuva: Päivi Lepistö. Suomen merimuseo.

Tarmo on kuulunut Suomen merimuseon näyttelyihin Kotkassa vuodesta 2008

Vuonna 1907 Englannissa rakennettu jäänmurtaja Tarmo on kuulunut Suomen merimuseon näyttelyihin Kotkassa vuodesta 2008. Kuva: Topi Leikas / Museovirasto

Jäänmurtaja Tarmossa voi olla yhtä aikaa sisällä enintään 50 henkilöä. Keskusteluoppaat ovat Tarmossa paikalla kertomassa jäänmurtajan monista vaiheista. Ryhmien maksimikoko Tarmossa on 10 henkeä.

https://www.kansallismuseo.fi/fi/suomenmerimuseo

ARVOSTELUN YLEISNÄKYMÄ
Google.com
9
TripAdvisor.fi
8