Lento- ja hotellihakukone momondo.fi on kartoittanut kansainvälisessä kyselytutkimuksessaan matkailijoiden majoitusmieltymyksiä. Tutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset matkailijat majoittuvat lomaillessaan yhä mieluiten hotelliin. Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) suomalaisvastaajista valitsee mieluiten hotellin. Luku on noussut viime vuodesta (63 %) kaksi prosenttiyksikköä.

”Tutkimuksemme mukaan suomalaisten luottamus hotelleja kohtaan on ennallaan. Tulosta voi pitää yllättävänä, sillä Airbnb:n kaltaisia jakamispalveluita on pidetty hotellien haastajina. Hotellien selviä vahvuuksia ovat kuitenkin vaivattomuus ja luotettavuus. Hotellissa palvelu pelaa, eikä lomailijan tarvitse käyttää aikaansa kotiaskareisiin”, arvioi momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki.

SUOMALAISILLE HINTA RATKAISEE, MYÖS ARVIOILLA JA SIJAINNILLA VÄLIÄ

Tutkimuksessa selvitettiin myös, millä perusteilla hotelleissa yöpyvät matkailijat valitsevat majapaikkansa. Tutkimuksen mukaan suomalaisille kaikista tärkein kriteeri on hinta: kyselyyn vastanneista suomalaisista 68 prosenttia kertoi hinnan ratkaisevan. Kaikista tutkimukseen vastanneista kansalaisuuksista hinnalla oli suurin merkitys juuri suomalaisille. Esimerkiksi saksalaisista ja italialaisista alle puolet (49 %) mainitsi hinnan ykköskriteeriksi. Suomalaiset ovat yleensä valmiita maksamaan hotellihuoneesta 71–150 euroa/yö. Vastaajista 22 prosenttia käyttää normaalisti hotelliyöhön 71–100 euroa ja 22 prosenttia käyttää 101–150 euroa.

Muita tärkeitä valintaperusteita tutkimukseen vastanneille suomalaisille olivat hotellin saamat arviot sekä sijainti. Yli kolmasosa vastaajista (35 %) kertoi valitsevansa hotellin, joka on saanut hyvät arviot internetin asiakasarvostelusivustoilla, 16 prosenttia luotti median arvosteluihin ja 8 prosenttia ystävien, perheen ja työtovereiden suosituksiin. Lähes kolmasosalle (30 %) hotellin sijainti lähellä kiinnostavia vierailukohteita oli tärkein valintakriteeri, ja viidesosalle (20 %) tärkeintä oli hotellin sijainti kauniilla paikalla. Vain 7 prosenttia valitsee hotellin siksi, että se sijaitsee paikallisten suosimalla asuinalueella.

Vähiten tärkeä valintaperuste suomalaisille vastaajille oli hotellin yksilöllinen ja muista erottuva sisustus, konsepti tai sijainti. ”Vain 5 prosenttia vastaajista valitsi tämän kriteerin tärkeimmäksi. Suomalaiset eivät siis välttämättä kaipaa majoitukseltaan ensisijaisesti elämyksellisyyttä, vaan etsivät ennemmin järkevää ja varmaa valintaa”, Malkki pohtii.

VERKOSSA ANNETTUJEN ARVIOIDEN MERKITYS KASVANUT

Tutkimustuloksen perusteella hotellien ei auta enää panostaa pelkkään varustelutasoon. Kokonaisvaltaisesti onnistuneen asiakaskokemuksen rooli on suuri, sillä Tripadvisorin, Yelpin ja Trustpilotin kaltaisissa digitaalisissa arvostelupalveluissa annettujen asiakasarvostelujen merkitys hotellin valinnassa kasvaa. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 95 prosenttia ottaa hotellia valitessa huomioon muiden vieraiden arviot hotellista. Lähes puolet (45 %) kertoi arvioiden vaikuttavan valintaan paljon tai erittäin paljon. Viime vuonna vastaava luku oli 38 prosenttia. Internetin arvostelupalveluissa annetut arviot painavat etenkin nuorempien ikäluokkien vaakakupissa. Arvioita pitivät tärkeimpänä 23–35-vuotiaat: heistä peräti 62 prosenttia ilmoitti arvioiden vaikuttavan paljon tai erittäin paljon. Hotellin saama tähtiluokitus ei saa yhtä suurta painoarvoa. Suomalaisista 30 prosenttia kertoi tähtiluokituksen vaikuttavan valintaan paljon tai erittäin paljon.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:

Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 2.–12. tammikuuta 2017, ja siihen osallistui 1011 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 22 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.

Lisätiedot:

Ona Aula

Miltton

ona.aula@miltton.fi

040 828 6697

momondosta:

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 35 markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone– ja Android-laitteille.

Liite 1.

FAKTAT LYHYESTI:

Suomalaiset yöpyvät lomalla mieluiten hotellissa:

 • 65 prosenttia suomalaisista valitsee lomaillessaan majapaikakseen mieluiten hotellin. Vuonna 2016 vastaava luku oli 63 prosenttia.
 • 7 prosenttia suomalaisista majoittuu lomalla mieluiten vuokratussa huoneessa, asunnossa tai talossa, joka on esimerkiksi Airbnb:n välittämä.
 • 6 prosenttia suomalaisista majoittuu lomalla mieluiten hostellissa ja 6 prosenttia suomalaisista majoittuu lomalla mieluiten ystävän luona.

Suomalaisille hotellin valinnassa merkitsee eniten hinta:

 • 68 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi hinnan olevan tärkein hotellin valintaperuste. Kaikista kansainvälisen kyselyn vastaajista keskimäärin 55 prosenttia valitsi samoin. Vastaava luku esimerkiksi saksalaisten ja italialaisten keskuudessa oli 49 prosenttia.
 • 35 prosenttia suomalaisista mainitsi tärkeimmäksi valintaperusteeksi Tripadvisorin, Yelpin ja Trustpilotin kaltaisissa palveluissa annetut hyvät arviot muilta hotellivierailta. 16 prosenttia piti tärkeimpänä valintaperusteena tiedotusvälineiden hyviä arvioita. 8 prosenttia piti tärkeimpänä perheen, ystävien tai työtovereiden suosituksia.
 • 30 prosenttia suomalaisista piti tärkeimpänä valintaperusteena hotellin sijaintia lähellä vastaajaa kiinnostavia vierailukohteita. 20 prosenttia piti tärkeimpänä hotellin sijaintia kauniilla alueella. 14 prosenttia piti tärkeimpänä hotellin sijaintia alueella, jossa on paljon ravintoloita ja baareja. 7 prosenttia piti tärkeimpänä hotellin sijaintia alueella, jossa elää paikallisia.
 • 15 prosenttia suomalaisista piti tärkeimpänä valintaperusteena hotellin kuulumista pakettimatkaan.
 • 10 prosenttia suomalaisista piti tärkeimpänä valintaperusteena hotellin henkilökunnan palvelualttiutta ja palvelun tasoa.
 • 5 prosenttia suomalaisista piti tärkeimpänä valintaperusteena sitä, että hotelli erottuu tavallisista hotelleista esimerkiksi sisustuksen, konseptin tai sijainnin suhteen.
 • Vastaajat saivat valita korkeintaan kolme vastausvaihtoehtoa.

Suurin osa suomalaisista maksaa hotellihuoneesta alle 150 euroa/yö:

 • Suomalaisista 22 prosenttia maksaa hotellihuoneesta yleensä 71–100 euroa ja 22 prosenttia maksaa 101–150 euroa per yö.
 • 19 prosenttia kertoo maksavansa normaalisti 51–70 euroa per yö ja 11 prosenttia 21–50 euroa. Alle 20 euroa yöstä maksavia on 2 prosenttia.
 • Yli 150 euroa hotelliyöstä maksavia on yhteensä 8 prosenttia.
 • 15 prosenttia suomalaisista vastaajista ei tiedä, kuinka paljon yleensä maksaa hotelliyöstä.

Aiempien hotellivieraiden antamat arvostelut vaikuttavat hotellin valintaan:

 • Suomalaisista vastaajista 12 prosenttia kertoi, että aiempien hotellivieraiden arviot vaikuttavat hotellivalintaan erittäin paljon. Viime vuonna näin vastasi 8 prosenttia. 23–35-vuotiaiden keskuudessa vastaava luku on nyt 20 prosenttia.
 • Suomalaisista 33 prosenttia kertoi aiempien hotellivieraiden arvioiden vaikuttavan valintaan paljon. Viime vuonna näin vastasi 30 prosenttia. 23–35-vuotiaiden keskuudessa luku on nyt 42 prosenttia.
 • Suomalaisista 40 prosenttia kertoi aiempien hotellivieraiden arvioiden vaikuttavan valintaan jonkin verran.
 • Suomalaisista 9 prosenttia kertoi aiempien hotellivieraiden arvioiden vaikuttavan valintaan vähän.
 • Suomalaisista 4 prosenttia kertoi, että aiempien hotellivieraiden arvostelut eivät vaikuta hotellivalintaan. Yksi prosentti ei osannut sanoa.

Hotellin tähtiluokitus ei merkitse yhtä paljon kuin suositukset:

 • Suomalaisista vastaajista 7 prosenttia kertoi, että hotellin tähtiluokitus vaikuttaa majapaikan valintaan erittäin paljon.
 • Suomalaisista 23 prosenttia kertoi, että hotellin tähtiluokitus vaikuttaa valintaan paljon.
 • Suomalaisista 53 prosenttia kertoi, että hotellin tähtiluokitus vaikuttaa valintaan jonkin verran.
 • Suomalaisista 12 prosenttia kertoi, että hotellin tähtiluokitus vaikuttaa valintaan vähän.