Talous näyttää hiljaisia elpymisen merkkejä, ja suomalaiset suunnittelevat käyttävänsä lomailuun entistä enemmän rahaa vuonna 2017. Lento- ja hotellihaku momondo.fin vuosittain toteuttamasta tutkimuksesta selviää, että suomalaiset kuluttavat edelleen rahansa mieluiten matkustamiseen ja matkabudjetit ovat kasvussa. Lähes puolet tekee kesälomaan kuluttamastaan summasta karkean arvion, ja neljänneksellä ne osuvat 1000 ja 2000 euron välille. Matkabudjetin kasvun takana saattaa asiantuntijan mukaan olla elpyvän talouden lisäksi monia muitakin syitä. 

Vaikka mediassa onkin käyty keskustelua suomalaisten tiukasta taloustilanteesta ja sen vaikutuksesta arjen kulutustottumuksiin, kuten ravintolaillallisen vaihtamista koti-iltaan, näyttää siltä, että suomalaiset eivät kuitenkaan halua pihistellä matkustamisestaan. Momondon teettämän tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät rahansa mieluiten matkustamiseen – jopa enemmän kuin ennen. Joka viides (20 %) ilmoittaa matkustelun suosikkisäästökohteekseen, mikä on hienoisesti enemmän kuin edeltävinä kahtena vuonna (18 % vuosina 2015 ja 2016). Naiset (22 %) ilmoittavat tuhlaavansa mieluiten matkusteluun hieman miehiä (18 %) useammin. Seuraavaksi suosituimpia säästökohteita ovat elektroniikka (18 %), johon miehet (30 %) puolestaan säästävät naisia (5 %) huomattavasti useammin.

”Vaikka suomalaiset näyttävät edelleen käyttävän muita Pohjoismaita Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa vähemmän rahaa matkusteluun, on suomalaisten kiinnostus ja halu panostaa matkustamiseen ja lomabudjettiinsa selvässä kasvussa. Tämäkin kertoo talouden hitaasta elpymisestä”, kommentoi momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki, ja jatkaa: ”Suomalaiset ovat kuitenkin hyvin perillä omasta taloudellisesta tilanteestaan, ja suurin osa miettiikin lomabudjetilleen karkean arvion jo ennen lomalle lähtöään.”

Matkustelun ja elektroniikan lisäksi suomalaiset panostavat mieluiten ruokaan, viiniin ja ulkona käymiseen (14 %) sekä vaatteisiin ja asusteisiin (11 % kaikista vastaajista, naiset useammin kuin miehet).

BUDJETIT KASVANEET JA LOMAKULUJEN ARVIOINTI SUUNTAA ANTAVAA

Myös suomalaisten keskimääräinen lomabudjetti on noussut selvästi viimeisestä kahdesta vuodesta. Neljäsosa (25 %) suomalaisista suunnittelee käyttävänsä vuoden 2017 kesälomallaan 1001–2000 euroa, kun kahtena edeltävänä vuonna keskimääräinen budjetti on ollut 501–1000 euroa. Tähän budjettiin sisältyvät kaikki lennot ja matkaan liittyvät varaukset. Toiseksi useimmin budjetti liikkuu välillä 101-500 euroa, ja erityisesti alle 22-vuotiailla tämä on yleisin lomabudjettikategoria.

Matkailuun siis halutaan panostaa, ja matkabudjetin kasvun takana saattaa olla muitakin selityksiä kuin taloustilanteen paraneminen. ”Ihmiset matkustavat monista syistä ja matkailu voi palvella montaa eri tavoitetta, kuten hyvinvointia, kulttuurinnälkää tai urheilukärpäsen puremaa. Matkustamiseen käytetyn rahan lisääntyminen vastaajien parissa voi siis viitata monenlaiseen aktiivisuuteen. Uusin virtaus matkailussa kuten länsimaisessa elämäntavassa yleensäkin kulkee kohti elvyttävää ja luonnonläheistä, yksinkertaista ja paikallista oleilua, puuhailua ja lepäämistä. Tanskalaisilla on sille oma sanansakin: hygge”, kertoo matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola Lapin yliopiston MTI:sta.

Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomen hitaasti koheneva taloustilanne näyttää kuitenkin yhä hillitsevän suomalaisia ja heidän lomabudjettejaan. Siinä missä suurin osa ruotsalaisista, norjalaisista ja tanskalaisista arvioi kuluttavansa lomallaan noin 2001–5000 euroa, vastaava määrä on Suomessa hieman alle viidennes (18 %) vastaajista. Myös jopa 5001–10 000 euron budjetteja suunnittelevien määrä (3 %) on noussut Suomessa hitaasti vuosien mittaan. Joka neljäs (25 %) suomalainen ei taas tee lomalleen minkäänlaista budjettia.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:

Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 2.–12. tammikuuta 2017, ja siihen osallistui 1011 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 22 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.