Lento- ja hotellihakukone momondo.fin teettämässä kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin eri kansallisuuksien loma-asenteita ja -mieltymyksiä. Tutkimus paljastaa, että suomalaiset ovat mestareita irtautumaan työstä lomalla. Suomalaisten sosiaalisen median päivittäminen loman aikana on lisääntynyt hieman, mutta maailmanlaajuisesta vertailusta käy ilmi, että suomalaiset päivittävät lomaillessaan sometilejään keskimääräistä vähemmän.

Momondon tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisten somen käyttö loman aikana on lisääntynyt jonkin verran. Etenkin kuvien jakaminen on kasvattanut suosiotaan: yli kolmannes suomalaisista vastaajista (35 %) kertoi jakavansa loman aikana kuvia sosiaalisessa mediassa, kun vielä kolme vuotta sitten näin toimi alle neljäsosa (23 %). Kolmen vuoden takaisessa kyselyssä 43 prosenttia suomalaisista kertoi, että ei päivitä sosiaaliseen mediaan mitään lomansa aikana. Nyt näin vastasi enää 36 prosenttia.

”Tulos heijastaa sosiaalisen median muuttumista yhä kiinteämmäksi osaksi jokapäiväistä elämää. Lomaelämys on perinteisesti ikuistettu kuviin, ja nyt se halutaan yhä useammin myös jakaa oman verkoston kanssa”, kommentoi momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki.

Kuitenkin kansainvälisesti verraten suomalaiset käyttävät keskimääräistä vähemmän sosiaalista mediaa lomalla. Kaikista vastaajista kuvia jakaa loman aikana keskimäärin 38 prosenttia, statuspäivityksiä kirjoittaa 24 prosenttia ja videoita jakaa 13 prosenttia. Suomalaisista kuvia jakaa 35 prosenttia, statuspäivityksiä kirjoittaa 22 prosenttia ja videoita jakaa vain 7 prosenttia. Esimerkiksi kiinalaisista peräti 65 prosenttia jakaa lomansa aikana kuvia somessa, 45 prosenttia kirjoittaa statuspäivityksiä ja 35 prosenttia jakaa videoita. Kyselyn perusteella kaikista kansallisuuksista juuri suomalaiset käyttävät vähiten sosiaalista mediaa: 16 prosenttia suomalaisista kertoo, että ei käytä sosiaalista mediaa ylipäätään, kun kansainvälinen keskiarvo on 10 prosenttia.

SUOMALAISET JÄTTÄVÄT TYÖASIAT TAAKSEEN LOMALLA

Vaikka somessa jaetaan usein ilon aiheita, voi sen käyttäminen kuitenkin aiheuttaa myös stressiä. Tutkimustulokset kertovat, että noin viidesosa suomalaisista (21 %) välttelee lomalla sosiaalista mediaa, jotta rentoutuisi paremmin. Tuloksista käy myös ilmi, että suomalaiset ovat pohjoismaalaisista parhaita jättämään työasiat taakseen loman ajaksi. Suomalaiset pyrkivät rentoutumaan lomalla välttelemällä työhön liittyviin sähköposteihin, puheluihin ja tekstiviesteihin reagoimista. Lähes puolet suomalaisista (47 %) esimerkiksi välttelee työhön liittyviin puheluihin vastaamista ja niiden soittamista lomalla.

”Vaikka lomalta halutaankin jakaa ainutlaatuisia kokemuksia ja muistoja sosiaalisessa mediassa, ei jatkuva online-tila ja työsähköpostien seuraaminen houkuttele ketään. Suomalaiset ovat tutkimuksen mukaan lomallaan erityisen tarkkoja työasioiden taakse jättämisestä, ja viidesosa suomalaisista irrottautuu myös sosiaalisesta mediasta rentoutuakseen täysin”, Malkki jatkaa.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:

Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 2.–12. tammikuuta 2017, ja siihen osallistui 1011 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 22 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.

FAKTAT LYHYESTI:

Suomalaisten sosiaalisen median käyttö lomalla on lisääntynyt:

 • Suomalaisista 36 prosenttia kertoi, että ei päivitä sosiaalista mediaa lomalla. Vuonna 2014 toteutetussa kyselyssä 43 prosenttia vastasi samoin.
 • Vuonna 2014 tehdyssä kyselyssä 23 prosenttia suomalaisista kertoi lataavansa lomalla kuvia sosiaaliseen mediaan (nyt 35 %).
 • Vuonna 2014 tehdyssä kyselyssä 23 prosenttia suomalaisista kertoi kirjoittavansa lomalla päivityksiä sosiaaliseen mediaan (nyt 22 %).
 • Vuonna 2014 tehdyssä kyselyssä 2 prosenttia suomalaisista kertoi lataavansa lomalla videoita sosiaaliseen mediaan (nyt 7 %).

Suomalaiset tekevät lomalla keskimääräistä vähemmän päivityksiä sosiaaliseen mediaan:

 • Kansainvälisessä vertailussa keskimäärin 38 prosenttia vastaajista kertoi jakavansa kuvia sosiaalisessa mediassa. Suomalaisista 35 prosenttia vastasi samoin. Kiinalaisten kohdalla vastaava luku on 65 prosenttia.
 • Kansainvälisessä vertailussa keskimäärin 24 prosenttia vastaajista kertoi kirjoittavansa statuspäivityksiä sosiaalisessa mediassa. Suomalaisista 22 prosenttia vastasi samoin. Kiinalaisten kohdalla vastaava luku on 45 prosenttia.
 • Kansainvälisessä vertailussa keskimäärin 13 prosenttia vastaajista kertoi kirjoittavansa statuspäivityksiä sosiaalisessa mediassa. Suomalaisista 7 prosenttia vastasi samoin. Kiinalaisten kohdalla vastaava luku on 35 prosenttia.
 • Kansainvälisessä vertailussa keskimäärin 10 prosenttia vastaajista kertoi, että ei ylipäätään käytä sosiaalista mediaa. 16 prosenttia suomalaisista valitsi tämän vastauksen.
 • Suomalaisista 21 prosenttia välttelee sosiaalista mediaa lomalla, jotta pystyisi rentoutumaan täysin.

Suomalaiset ovat Pohjoismaiden parhaita irtautumaan töistä lomalla:

 • 47 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi välttävänsä työhön liittyviä puheluita.
 • 44 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi välttävänsä työhön liittyvien sähköpostien kirjoittamista tai niihin vastaamista.
 • 42 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi välttävänsä työhön liittyvien tekstiviestien kirjoittamista tai niihin vastaamista.