Pirunpesä, kalliohalkeama Tiirismaassa, on geologisesti Etelä-Suomen ja Salpausselän hienoimpia muodostumia. Pirunpesä on luonnonsuojelualue ja sen maasto on vaihtelevaa ja louhikkoista/kivikkoista.

Pirunpesän luonnonsuojelualue on osittain tuoretta ja osittain kuivahkoa kangasta. Suppia on myös runsaasti. Alueen suuruus on 34 hehtaaria. Pirunpesän ympärillä on paikoin 5-20 metriä korkeat pystysuorat seinämät, ja rotkossa on nykyään runsaasti rapautuneita kvartsiittilohkareita.

Alueella kulkevat polut ovat hyvät kulkea, vaikka ovatkin luontopolkujen tapaan juurakkoisia ja kivikkoisia. Pesän kallioisen rotkolaakson kupeessa on myös taukopaikka. Aluetta kiertää luontopolku, jolta aukeaa näköalat Vesijärven, Messilän golfin sekä Lahden kaupunkiin. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Pirunpesälle pääsee esimerkiksi Tiirismaan radiomastolle kulkevaa tieltä risteävää ulkoilureittiä tai Messilän golfkentän halki kulkevaa tietä pitkin.

Lähde: Visit lahti